Headerbild

Styrelse och Funktionärer

Efter senaste Årsmötet 2023-03-26

Funktion

Namn

Ordförande

Daniel Berntsson

vice Ordförande

Håkan Andersson

Kassör

Anders Andersson

Sekreterare

Carina Jongen

Ledamot

Joy Marcher

Ledamot

Magnus Lindgren

Ledamot

Tanja Möhle

Ledamot

Erika Berntsson

Suppleant

Henrik On

Suppleant

Linda Zander

Suppleant

Tage Persson

Revisor

Ing-Margreth Andersson

Revisor

Rune Olsson

Revisorsuppleant

Henrik Almquist

Revisorsuppleant

Håkan Sträng

Valberedning

Christer Hedin

Valberedning

Bertil Berntsson