Vår förening


Hälsomagasinet i Svalöv, HM, , är en ideell förening som bildades den 27 februari 1992. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att bedriva framförallt styrketräning, styrkelyft och aerobics , men även andra motionsformer.
Därigenom vill föreningen medverka till ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kombinerat med gott kamratskap och en god idrottsanda.

Året för bildandet uppgick medlemsantalet till 92 st och för år 2014 har medlemsantalet stigit till 933 st. Budget för 2015 baseras på 933 medlemmar.

Föreningen driver Hälsomagasinet i Svalöv och för att kunna träna hos oss måste man erlägga en medlemsavgift om kr 200:-/kalenderår (2010). För denna medlemsavgift åtnjuter man yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens års- resp. medlemsmöten. Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 - 12-31.
För vidare information se föreningens stadgar.

Vision

Definition hälsocenter:
Ett Hälsocenter är en plats där man kan vara för att vårda sin psykiska och fysiska hälsa. Att man dessutom får avkoppling, social kontakt samt solsken, gör hälsocentret till en komplett plats där kunderna/medlemmarna får möjligheter att tillfredsställa såväl inre som yttre behov.

Hälsocentret består av en avdelning med fysiska aktiviteter såsom styrketräning, aerobics, team-cykling, personlig träning mm och en avdelning med avkoppling såsom solarium, bastu och massage.

Ett Hälsocenter skall också vara föregångare inom utveckling av friskvård. Föreläsningar, bra utrustning samt vidareutbildningar för instruktörerna är några förutsättningar för att lyckas. Det är av största vikt att vara lyhörd och verkligen försöka tillgodose kunderna/medlemmarnas önskemål om nya former av träning.

Hälsocentrets främsta uppgift är att skapa en gemytlig och skön atmosfär där alla kan känna sig välkomna. Vår förhoppning med vårt Hälsocenter är även att medlemmarna, men även instruktörerna, efter ett träningspass skall uppleva en skön känsla av välbehag, dels fysiskt och dels psykiskt. Denna känsla bidrar nämligen till att medlemmar och instruktörer också dagen efter är motiverade och inspirerade att komma tillbaka till Hälsomagasinet.