ideell idrottsförening

OM OSS

Hälsomagasinet i Svalöv, HM,

Vår förening

Är en ideell förening som bildades den 27 februari 1992. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att bedriva framförallt styrketräning, styrkelyft och aerobics , men även andra motionsformer. Därigenom vill föreningen medverka till ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kombinerat med gott kamratskap och en god idrottsanda. Året för bildandet uppgick medlemsantalet till 92 st och för år 2014 har medlemsantalet stigit till 933 st. Budget för 2015 baseras på 933 medlemmar.

Föreningen driver Hälsomagasinet i Svalöv och för att kunna träna hos oss måste man erlägga en medlemsavgift om kr 200:-/kalenderår (2010). För denna medlemsavgift åtnjuter man yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens års- resp. medlemsmöten. Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 – 12-31. För vidare information se föreningens

Hälsomagasinet Svalöv

Styrelsen

Daniel Berntsson

Ordförande

Magnus Lindgren

Vice Ordförande

Tanja Möhle

Sekreterare

Anders Andersson

Kassör

Joy Marcher

Ledamot

Carina Jongen

Ledamot

Niklas Kjellander

Ledamot

Håkan Andersson

Ledamot

Henrik On

suppleant

Erika Berntsson

suppleant
imageedit__6952943843

Läs våra

Stadgar