ideell idrottsförening

OM OSS

Hälsomagasinet i Svalöv, HM,

Vår förening

Är en ideell förening som bildades den 27 februari 1992. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att bedriva framförallt styrketräning, styrkelyft och aerobics , men även andra motionsformer. Därigenom vill föreningen medverka till ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kombinerat med gott kamratskap och en god idrottsanda. Året för bildandet uppgick medlemsantalet till 92 st och för år 2014 har medlemsantalet stigit till 933 st. Budget för 2015 baseras på 933 medlemmar.

Föreningen driver Hälsomagasinet i Svalöv och för att kunna träna hos oss måste man erlägga en medlemsavgift om kr 200:-/kalenderår (2010). För denna medlemsavgift åtnjuter man yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens års- resp. medlemsmöten. Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 – 12-31. För vidare information se föreningens

Hälsomagasinet Svalöv

Styrelsen

Andreas Wanholm

Ordförande

Anneli Tegner Göransson

Vice Ordförande

Waleed Abo-Sharkh

Kassör

Bertil Berntsson

Sekreterare

Joy Marcher

Ledamot

Magnus Andersson

Ledamot

Kevin Bergenstråle

Ledamot

Andreas Jönsson

Ledamot

Henrik On

suppleant

Andreas Berntsson

suppleant

Stig Chivers

suppleant

Magnus Lindgren

suppleant
imageedit__6952943843

Läs våra

Stadgar